top of page
Ara

Liderlikte Kişiliğin Ön Plana Çıkması

Fark etmişsinizdir, iş dünyasında etkili liderlik, doğru strateji ve doğru yetenekten daha fazlasını gerektiriyor.


Politikadaki liderlerden biri görev başına geldiğinde halk artık bir kişilik tarafından yönetilir. Çünkü her liderin farklı bir kişiliği, farklı türde ve seviyede zekâsı vardır. Kendisinin geçmişinden getirdiği ve başkalarından öğrendiği bazı inanç ve ideolojileri mevcuttur.


Aynı şey iş dünyasındaki liderler için de geçerlidir. CEO’lar belli stratejiler doğrultusunda organizasyon kültürlerine göre işlerini düzenlerler ancak düşündükleri ve yaptıkları her şeyin altında aslında kendi kişilikleri yatar.Liderlerin başarıya veya başarısızlığa giden yolları aslında kişilikleri, psikolojileri, sosyal faktörler ve kişisel deneyimleri ile şekillenmiştir. Bu biraz tedirgin edici gibi görünüyor değil mi? Çünkü iş dünyasında uzun bir zamandır, liderler daha çok pozisyona uygun tecrübe ve yeteneklere göre seçilmekteydi, duygusal boyut ise ikinci plana atılmaktaydı. Hatta kitaplarda, filmlerde iyi liderliğin, gücün etkili kullanımını gerektiren, belirli bir durumun gerektirdiği güçlü kişilik olarak tanımlandığını gördük.


Yukarıda da değindiğim gibi, farklı kişilerin farklı kişisel özellikleri vardır. Dolayısıyla, kaçınılmaz olarak farklı durumlarda farklı davranırlar. Kişilerarası becerilerin yani farklı iş durumlarına verdikleri tepki ve bu tepkiyi nasıl verdiklerinin, liderliğin kalitesine doğrudan etkisi vardır.


İş yerinde liderin kişisel özellikleri; motivasyon, performans ve etkililik gibi kritik kurumsal başarı faktörlerini etkileyebilir.


Dışadönük kişilik özelliklerine sahip liderlerin, etkili toplantılar düzenlemede ve sunumlarda başarılı oldukları görülmektedir. Daha içedönük liderler ise ekip oluşturma, yönetme ve mentorluk konusunda genellikle daha fazla zaman harcarlar.Açıklık ve anlaşılabilirlik gibi olumlu kişisel özelliklere sahip liderler, daha büyük ekipleri yönetmede ve ekip üyeleri arasındaki çatışmalara aracılık etmede iyidir. İçtenliği ve duygusal istikrarı yüksek olan liderler, genellikle iş sorumluluklarına karşı olumlu bir tutum sergileyebilirler. Öz-yeterlik ve vicdan sahibi liderler, şiddetli baskı altında olsalar bile etkili kararlar alma yeteneğine sahiptirler.


İyi bir lider, kendi kişiliğini anlayabilmeli ve kişilik özelliklerinin işyerindeki davranışını nasıl etkilediğini çözebilmelidir. Liderler kişiliklerini ne kadar çok anlarsa, kendi olumsuz kişilik özelliklerini de o kadar iyi belirleyebilirler. Bilişsel kişilik özelliklerinin değiştirilmesi genellikle çok zor olsa da, bilişsel olmayan kişilik özelliklerinin çoğu kez geliştirilebilir.


Sonuç Olarak


Liderliğin her bağlamında kişiliğin öncelikli olduğu bir gerçektir. Liderlerin kişiliği, diğer insanları algılama, düşünme, inanma ve diğer insanlarla iletişim kurma biçimleri önemli bir etkiye sahiptir. Liderin kişiliği davranışlarını etkiler, tutumlarını kontrol eder ve olayları algılama biçimlerini etkiler. Hem algı hem de tutum, liderlik davranışını oluşturmada zorunlu bir işlev görür.


Çoğu birey, kişisel tarzlarını belirli bir duruma göre uyarlama konusunda daha az yeteneğe sahiptir. Hatta bazen bireyler kendileri hakkında ne kadar uzun zamandır çalışıyor olsalar bile, kendilerini gördükleri ile çevrelerindekilerin hissettiği arasında bir fark olabilir.


Söz konusu bir lider olduğunda onunla çalışan kişi sayısı hatta daha fazlasının hayatını direkt olarak etkileyebildiği için daha da önemlidir. Mesela çok adaletli olduğunu düşünen bir lider, aslında liderlik yaptığı kişiler tarafından adaletli olarak hatta tam da tersi adaletsiz olarak hissediliyor olabilir.


Bu nedenle, liderlerin kişilik özellikleri hakkında çalışmaları ve işyeri davranışını olumlu yönde etkilemek için bunu nasıl geliştirebileceğini öğrenmeleri gerekir. Kendisini geliştirmeye adayan liderler, profesyonel koçlar ile uzun soluklu çalışmalar yaparak bu özelliklerini geliştirmek üzerine mesai harcarlar.


Ömür AYDIN - Profesyonel Koçluk & Danışmanlık

- Professional Certified Coach

- Digital Transformation | Project Management | Agile&Scrum

- Design Thinking | ISO27001 | KVKK

E-Posta: info@omuraydin.com

150 görüntüleme

Comments


bottom of page