top of page
Image by Giulia Bertelli

Çakralar Hakkında Her Şey

Yorgunluk, bitkinlik, ruh hali değişimleri, kendinize, insanlara ya da hayata yabancılaşma gibi sorunlar yaşıyorsanız, çakralarınızın düzgün çalışmaması, yani vücudunuzun enerji akışının dengesiz olması olasıdır. 

Peki çakra nedir? Vücuttaki çakra merkezleri nerelerdedir? Hangi çakra neyi temsil eder? Hangi soruna işaret eder? Çakraların tıkalı olup olmadığını nasıl anlarsınız? 

Bu yazıda çakralar hakkında birçok bilgi bulabilirsiniz.

İçindekiler

Çakra Nedir?

İnsanda bulunan enerjiyi tüm vücuda dağıtan enerji noktaları Çakra olarak adlandırılır. Çakra; tekerlek, çark anlamına gelir ve bu enerji noktaları birer çark gibi çalışır. Bedenimizde enerji akışını dengeleyen 7 çakra bulunur. Çakraların açık olması demek, ilgili enerji alanlarının sağlıklı çalışması demektir. Herhangi bir çakrada dengesizlik olduğunda enerji akışı sekteye uğrar ve sorunlu çakranın temsil ettiği alanlarda bedensel, ruhsal ve zihinsel bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar. Çakraların açık, enerji akışının sağlıklı olup olmadığını anlayabilmek için her bir çakranın temsil ettiği alanları bilmek ya da Theta Healing yöntemi ile Çakra okuması yapılması ya da Healy cihazı ile uzaktan kişinin çakra enerjilerinin analizi yaptırmak gerekir.

Her bir çakra 7 farklı renk ile temsil edilir. Çakralar bedeninizde belirli iç organlara ve sinir demetlerine karşılık gelir. Çakralar arasındaki enerji akışı fizyolojik ve psikolojik açıdan bir denge sağlanmasına destek olur. İnsan somut olarak bir beden, bir ruh ve zihin bütünüdür. Dolayısıyla bedeniniz kadar zihninizi de zaman zaman arındırmak, içinizdeki enerjiye kulak vermek ve kendinizi keşfetmek için çakra noktalarınızı tanımakla işe başlayabilirsiniz.

Çakra Nedir
cakra_points.png

Çakra Noktaları Nerede Bulunur?

Çakra Noktaları

Vücudunuzda çakra noktalarının yerlerini bilmek, bu çakralardaki enerji akışını anlamamız ve hissetmeniz açısından önemlidir. Omurganız üzerinde belirli noktalarda dizili 7 ana çakra bulunur. Bu çakralar aşağıdan yukarı sırasıyla şu şekildedir:

 

 1. Kök Çakra: 

Kök çakranız omurganızın tabanında bir başka ifadeyle bel kemiğinizin en alt noktasında bulunur. Sağlıklı çalıştığında doğal rengi kırmızıdır.

 

 2. Sakral Çakra: 

Göbek deliğinizin altında yer alır. Sağlıklı doğal rengi turuncudur.

 

 3. Solar Pleksus Çakrası (Karın Çakrası): 

Mide bölgesindedir. Sağlıklı rengi sarıdır.

 4. Kalp Çakrası: 

Vücudunuzun tam merkezinde, göğüs kafesinizin ortasında, timüs bezi üzerinde kalbinizin hemen yakınındadır. Doğal, sağlıklı rengi yeşildir.

 

5. Boğaz Çakrası: 

Tiroid bezine paralel olarak boğaz gölgesinde bulunur. Boğaz çakrasının rengi gök mavidir.  

 

6. Alın Çakrası (Üçüncü Göz Çakrası):

İki kaşın arasında tam ortadadır. Rengi çivit mavidir.

7. Taç Çakra (Tepe Çakra): 

Başınızın tepe ve orta noktasında yer alır. Rengi mordur. 

7 Çakra

7 Çakra ve Özellikleri

Kök Çakra

cakra-1.jpg
 • Kuyruk sokumunda bulunur.

 • Kök çakranın rengi kırmızıdır. 

 • Elementi topraktır. 

 • Sembolü dört yapraklı nilüfer çiçeğidir.

 

Temsil Ettikleri: Yaşama isteği, varoluşun temelini, güven duygusunu, duyarlılık, hayatta kalma, hayata bağlığı, aidiyet duygusunu, istikrar ve temel ihtiyaçları temsil eder. 

 

Sağlıklı Hali: Açık olduğunda kendinizi dünyada güvende hissedersiniz. 

 

Sağlıksız Hali: Bu çakra tıkalı olduğunda hissedilen duygu korkudur. 

 

Fiziksel Etkileri: Maddi sıkıntılar yaşanması, sindirim sistemi rahatsızlıkları da buradaki dengesizliğe işaret eder.

Kök Çakra

Sakral Çakra

cakra-2.jpg
 • Bu çakra göbek deliğinin iki parmak altında yer alır.

 • Turuncu rengine sahiptir. 

 • Elementi sudur.

 • Altı yapraklı nilüfer çiçeği ile sembolize edilir. 

Temsil Ettikleri: Cinselliği, haz duygusunu, yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eder. 

 

Sağlıklı Hali: Sakral çakranız doğru çalışıyorsa yaratıcı yönünüzü rahatça ifade edersiniz.

 

Sağlıksız Hali: Tıkalı olduğunda hissedilen duygu suçluluk duygusu ve kurban psikolojisidir. İlişkilerinizde zorlanıyorsanız ve cinsel isteksizliğiniz varsa bu çakranızda blokaj olabilir. 

 

Fiziksel Etkileri: İdrar yolları, böbrek ve üreme organları sorunları da tıkanıklığa işaret eder.

Fiziksel olarak üreme, zihinsel olarak yaratıcılık ve temel duygusal ihtiyaçlar ile bağlantılıdır.

Sakral Çakra

Solar Pleksus (Karın) Çakrası

cakra-3.jpg
 • Göbek deliğinin üç parmak üzerindedir. 

 • Rengi sarıdır.

 • Elementi ateştir. 

 • Sembolü sekiz yapraklı nilüfer çiçeğidir. 

 

Temsil Ettikleri: Güneşten esinlenilen sarı renk cesaret, güç, dayanıklılık, özsaygı, empati ve iradeyi temsil eder.

 

Sağlıklı Hali: Sindirim sistemi, özgüven, özsaygı ve ruhsal olarak gelişimi destekler. 

 

Sağlıksız Hali: Bloke olması durumunda utanç duygusu, özgüven eksikliği, depresif ruh hali ve aşırı yorgunluk hissedilir. 

 

Fiziksel Etkileri: Diyabet, ülser gibi karaciğer, mide, pankreas sorunları görülebilir. 

Karın Çakrası

Kalp Çakrası

cakra-4.jpg
 • Göğüs kafesinin tam ortasında yer alır. 

 • Rengi yeşildir.

 • Elementi havadır.

 • 10-12 yapraklı nilüfer çiçeği ile sembolize edilir. 

Temsil Ettikleri: Vücutta bulunan diğer alt ve üst çakralar arasında bağlantı sağlayan çakra olması en önemli özelliğidir.

Huzurun, aşkın ve sevginin temsilcisidir. Sevgi, şefkat, bağışlama ve bağlanmayı temsil eder. 

 

Sağlıklı Hali: Doğru çalıştığında kendinizi dingin, huzurlu, barışçıl ve sevgi dolu hissedersiniz. 

 

Sağlıksız Hali: Keder, öfke, küskünlük, kıskançlık, hınç gibi duyguları sık sık yaşıyorsanız kalp çakranızda blokaj olabilir. 

 

Fiziksel Etkileri: Fiziki olarak dolaşım ile ilgilidir. Solunum yollarını ve akciğeri temsil eder.

Kalp Çakrası

Boğaz Çakrası

cakra-5.jpg
 • Bu çakra boğaz bölgesinde bulunur.

 • Boğaz çakrasının rengi gök mavidir.

 • On altı yapraklı nilüfer çiçeği ile temsil edilir.

Temsil Ettikleri: Sağlıklı iletişimi ve dürüstlüğü ifade eder, temel olarak iletişim merkezini temsil eder. 

 

Sağlıklı Hali: Bu çakranız açıksa kendinizi iyi ifade eder, sağlıklı iletişim kurarsınız. Açık sözlü olmaktan korkmazsınız. 

Sağlıksız Hali: Temsil ettiği zıt kavram yalandır. Kendinizi açıkça ifade etmekte zorlanıyorsanız boğaz çakranızdaki blokajın giderilmesi gerekiyor olabilir.

 

Fiziksel Etkileri: Ses telleri, guatr, tiroid, boyun ağrısı bu çakra ile temsil edilir.

Boğaz Çakrası

Alın (Üçüncü Göz) Çakrası

cakra-6.jpg
 • Bu çakra alın bölgesinde bulunur.

 • Rengi çivit mavidir.

 • Çiçeği yüz yapraklı nilüferdir. 

Temsil Ettikleri: İçsel bilgeliği, sezgileri, durugörüyü, telepatiyi, algılama gücünü ve odaklanma becerisini temsil eder. Hayal gücü, sezgi ve farklı açılardan bakabilme konularını yönetir.

 

Sağlıklı Hali: Alın çakrası sağlıklı çalışan kişiler maddi ve manevi dünya arasında denge kurabilirler. 

Sağlıksız Hali: Hayattaki pek çok olayın iç yüzünü göremeyip yanıldığınızı, sıklıkla hatalı kararlar aldığınızı düşünüyorsanız alın çakranızda blokaj olabilir. 

 

Fiziksel Etkileri: Bu çakra tıkalı olduğunda baş ağrısı, sinüzit, görme ve işitme kaybı gibi sorunlar görülebilir.

Alın Çakrası

Tepe (Taç) Çakrası

cakra-7.jpg
 • Kafanın tepe noktasında bulunur.

 • Rengi mordur. 

 • Bin yapraklı nilüfer çiçeği ile temsil edilir. 

Temsil Ettikleri: Öz benliği, ilahi gücü, gerçek yaşam amacını, anda kalabilmeyi ve bilinçli farkındalığı ifade eder. Saf bilinç, aydınlanma ve edebi benliğin farkındalığını temsil eder.

 

Sağlıklı Hali: Evrene, kendinize, yaşama ve başkalarına bağlılığınız ve bakışınız ile ilgilidir. Olumlu bakış açılarına sahipseniz bu çakranız sağlıklıdır.

Sağlıksız Hali: Bloke olması durumunda fiziksel dünyaya, maddi konulara aşırı bağlılık görülür.

 

Fiziksel Etkileri: Öğrenmede güçlük çekmek, kendine yabancılık gibi problemler yaşıyorsanız taç çakranızın enerjisi doğru çalışmıyor olabilir.  

Tepe Çakrası

Çakraların Tıkalı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığı dengeleyen çakra enerji noktaları doğru çalışmadığında korku, güvensizlik, köksüzlük, öfke, küskünlük, dünyaya yabancılık gibi olumsuz hisler duyabilirsiniz. 

Fiziksel olarak sindirim, mide sorunları, tiroid, sinüzit gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Her çakranın temsil ettiği blokaj belirtisi farklıdır. Her bir çakrada blokaj belirtilerini bulabilirsiniz. Ayrıca kendinize soracağınız soruları da bulabilirsiniz, olumsuz yönde verdiğiniz her cevap o çakranızdaki sorunları işaret eder.

 

Kök Çakra: Kök çakrada blokaj olması durumunda güvensizlik, ait hissedememe, dış onay ihtiyacı, sabırsızlık ve önyargı hissedersiniz. Yaşamdan tam olarak keyif alamazsınız.

1. Kendinizi enerjik, sağlıklı hissediyor musunuz?

2. Kendinizi bu hayata ait hissediyor musunuz?

3. Bedeninizi seviyor musunuz?

4. İşiniz ve para ile ilişkiniz sağlıklı mı? 

5. Doğada zaman geçiriyor musunuz?

6. Yaşam alanlarınızı temizleyip, düzenleyebiliyor musunuz?

7. Egzersiz yapıyor musunuz?

Sakral Çakra: Sakral çakradaki dengesizlik kendini bedenini sevmeme, özgüvensizlik, akışa bırakamama, katılık, soğukluk, cinsel problemler ve hormonal dengesizlikler ile gösterir.

1. Duygularınızı fark edebiliyor musunuz?

2. Zevklerinize vakit ayırabiliyor musunuz?

3. Hayatınızdaki değişikliklere duygusal olarak adapte olabiliyor musunuz?

4. Cinsel hayatınızı nasıl buluyorsunuz?

5. Suçluluk duymadan zevk alabiliyor musunuz?

6. Duygularınızı bastırmadan hissedebiliyor musunuz?

7. Zevkleriniz ve zaaflarınız arasında denge kurabiliyor musunuz?

Solar Pleksus (Karın) Çakrası: Solar Plexus çakranız tıkalıysa topluluk önünde konuşmaktan çekinir, kendinizi değersiz hissedersiniz. Sürekli plan yaparsınız fakat bu planları hayata geçirmekte zorlanırsınız. Depresyona yatkın olursunuz.

1. Proaktif misiniz?

2. Başladığınız işi bitirir misiniz?

3. Sindiriminiz nasıl?

4. Zorluklarla başa çıkabilir misiniz?

5. Öz disiplin sahibi misiniz?

6. Sorumluluk alır mısınız?

7. Kendinize karşı öz saygınızı nasıl tarif edersiniz?

Kalp Çakrası: Kalp çakrasının kapalı olması durumunda hayata esnek bakabilme yetisi, empati, sevgi, affedicilik duyguları azalır. Bunların yerini merhametsizlik, kıskançlık gibi duygular alır.

1. Öz sevginizi nasıl tarif edersiniz?

2. İlişkilerinizi dengeli bir biçimde uzun sürdürebilir misiniz?

3. Kendinizi bütünün bir parçası olarak hissediyor musunuz?

4. Bağışıklık sisteminiz nasıl?

5. Affedici hissediyor musunuz?

6. Etrafınızdakileri olduğu gibi kabul ediyor musunuz?

7. İnsanlarla bağ kurabiliyor musunuz?

 

Boğaz Çakrası: Boğaz çakrası doğru çalışmıyorsa hayır demekte, sağlıklı sınır çizmekte ve genel olarak kendinizi ifade etmekte zorlanırsınız. Kronik boyun ağrılarından muzdarip olabilirsiniz.  

1. Kendinizi ifade edebildiğinizi hissediyor musunuz?

2. İnandığınız şeylerle ilgili rahatça konuşuyor musunuz?

3. Anlaşıldığınızı hissediyor musunuz?

4. Sesinizi seviyor musunuz?

5. Kendinizi ifade etme araçlarınız var mı? (Sanatsal faaliyet, yemek yapma, bahçe işleri, hobi v.s.)

6. İyi bir dinleyici misiniz?

7. Bir sohbette konuşma-dinleme dengeniz nasıl?

Alın (Üçüncü Göz) Çakrası: Bilgelik gözünüz yani alın çakranız tıkalıysa içgörü kaybı, uykusuzluk, unutkanlık, kafa karışıklığı, algı bozukluğu, odaklanamama gibi problemler yaşayabilirsiniz.

1. Rüyalarınızı canlı bir biçimde hatırlıyor musunuz?

2. Sorunlarınıza yaratıcı çözümler buluyor musunuz?

3. Kolaylıkla görselleme yapabiliyor musunuz?

4. Sezgilerinize güveniyor musunuz?

5. Gelecekte yaşayacaklarınıza yönelik bugünden tahminleriniz doğru çıkıyor mu?

6. Gündelik hayatta 5 duyu farkındalığınız nasıl?

7. Somut bedeniniz dışında enerji bedeninizi hissediyor musunuz?

Tepe (Taç) Çakrası: Taç çakranın tıkalı olduğu derin ilişkiler kuramama, kendini gerçekleştirememe, öz benlikten kopuk hissetme, kendine yabancılık, inançsızlık hissi gibi durumlardan anlaşılabilir.

1. Meditasyon yapıyor musunuz?

2. Alışkanlıklarınızdan kolayca vazgeçebiliyor musunuz?

3. Hayatın getirdikleri karşısında esnek misiniz?

4. Haz alma dışında, hayatın bir anlamı olduğunu düşünüyor musunuz?

5. Gündelik hayat dışında daha büyük bir varlık hissediyor musunuz?

6. Hızlı ve kolayca öğrenebiliyor musunuz?

Tıkalı Çakralar
Meditating

Çakra Olumlamaları

Kök Çakra Olumlamaları
 • Ben yeterliyim.

 • Güvendeyim.

 • Sağlıklıyım.

 • Seviliyorum.

 • Bedenimi seviyorum.

 • Kendimi kabul ediyorum.

 • Hayattan keyif alıyorum.

 • Var olmayı hak ediyorum.

 • Buradayım, bu hayata aitim.

 • Dış dünya ile uyum içindeyim.

Sakral Çakra Olumlamaları
 • Kendimi olduğum halimle seviyor ve kabul ediyorum.

 • Olduğum halimle ile mükemmelim.

 • Hayatın içinde rahatça, çabalamadan hareket edebiliyorum.

 • Duygularıma açığım, onları kabul ediyorum.

 • Sağlıklı sınırlar koyabiliyorum.

 • Arzularım ve ihtiyaçlarım olması normaldir.

 • Yaşamı, fiziksel zevkleri hak ediyorum.

Solar Pleksus (Karın) Çakrası Olumlamaları 
 • Güvendeyim. Sevdiklerim ve evren tarafından destekleniyorum.

 • Kendimi seviyorum ve dış dünya da beni seviyor.

 • İçimdeki yapabilme gücüme güveniyorum.

 • Niyetime ulaşmak için atacağım adımların destekleneceğine inanıyorum.

 • İçimde taşıdığım gücümü harekete geçiriyorum.

 • Başladığım işlerimi kolaylıkla tamamlıyorum.

 • Zorlukları, beni durduran engeller olarak görmüyorum.

 • Hayatı spontane, ılımlı, neşeli, gücüme, kendime saygı duyarak geçirmeyi seviyorum.

 • Görünür olmaktan, üretmekten zevk alıyorum.

Kalp Çakrası Olumlamaları
 • Kendimi koşulsuz sevgiye açıyor ve affediyorum.

 • Kalbimi kırmış olanları affediyor ve olumsuz anıları sevgiyle uğurluyorum.

 • Seviyorum, seviliyorum.

 • Hayatın akışına güveniyorum.

 • Bütün ile denge içinde yaşayabiliyorum.

Boğaz Çakrası Olumlamaları
 • Kendimi rahatça ifade ediyorum.

 • Duygu ve düşüncelerimin kelimelerim aracılığıyla dış dünyaya akmasına korkmadan izin veriyorum.

 • Kendi doğrumu, gerçeğimi duyuyorum. Bunu net olarak ifade edebiliyorum.

 • Kendimi sevgiyle, net, iyi niyetlerimle ifade ediyorum.

 • Kendi sesimi duymak yaratıcılığımı arttırıyor.

 • Benim sesim bu hayata ait, benim sesim gerekli.

Üçüncü Göz (Alın) Çakrası Olumlaması:

 • Her şeyin farkındayım.

 • Görmem gerekenleri iç gözümle görüyor ve hissediyorum.

 • Olanı olduğu gibi görüyorum.

 • İçimdeki bilgeliğe kulak veriyorum.

 • İçimdeki berraklığı, duruluğu hayatla paylaşıyorum.

Taç (Tepe) Çakra Olumlamaları 
 • Tüm evrenle bağlantıdayım.

 • Birlik ve bütünlük hissediyor, sürekli destekleniyorum.

 • Yeniliğe, değişikliğe açığım.

 • Kolayca adapte olabiliyorum, kolayca öğreniyorum.

 • Bütünün bir parçasıyım. İlahi olan benim içimde.

 • Dünya benim rehberim.

 • Fiziksel bedenimle ve enerjetik bedenimle mevcudiyetimi hissediyorum.

Olumlamalar

Çakra Bakım Önerileri

Kök Çakra Bakım Önerileri
 • Kök çakranızı açmak için doğada zaman geçirin, toprakla bol bol temas edin.

 • Evinizi sirkeli suyla temizleyin ve düzenli tutun.

 • Hayvansal protein ve kırmızı sebze meyve tüketin.

 • Dans edin, kendi etrafınızda dönün.

 • Sıcak su torbasıyla uyuyun.

 • İlginizi, sevginizi, şefkatinizi kendinizden uzak tutmayın.

 • Hiç ertelemeden yoga, pilates, yürüyüş, yüzme gibi fiziksel bir aktiviteye başlayın.

 • Gündelik hayatta temel ihtiyaçlarınız karşısında neler yapıyorsunuz fark edin.

 • Kendinize, sevgi dolu bir ebeveyn bebeğine nasıl bakıyorsa öyle bakın.

 • Kendi kendinizin bebeği ve ebeveyni olun.

 • Kendinize yemek pişirin.

 • Yaşadığınız her alanı kendiniz için temiz, düzenli, hijyenik hale getirin.

 • Masaja gidin, uzun uzun sıcak banyo alın.

 • Yürürken, otururken ayak tabanlarınızı fark edin ve hissedin.

 • Beden tarama meditasyonu yapın.

 • Ağaçları seyredin, güçlü köklerini inceleyin. Rüzgârda sallanan dallarına bakın. Ağaç ilhamınız olsun.

 • Üzerinizde, çevrenizde ufak da olsa kırmızı ya da siyah bir aksesuar taşıyın ya da yakınınızda bulundurun.

Sakral Çakra Bakım Önerileri
 • Sakral çakranızın blokajını iyileştirmek için su kenarında zaman geçirin.

 • Uzun duşlar alın.

 • Sanatsal aktivitelere katılın.

 • Turuncu renkte meyve sebzeler tüketin.

 • Turuncu giysiler giyin.  Turuncu bir objeyi yanınızda taşıyın, bulundurun.

 • Hayatta çok sevdiğiniz ama ertelediğiniz bir zevkiniz var mı? Hemen ona vakit ayırın.

 • Bacaklarınızın iç kısmını, kasıklarınızı, kalça eklemlerinizi esnetecek yoga hareketleri yapın.

 • İmkânınız varsa deniz, nehir gibi su kenarlarına gidin. Suyun hareketlerini gözlemleyin. Sudan ilham alın.

 • Gündelik hayatta suçluluk duygusu hangi durumlarda duyuyorsunuz fark edin. Yazın.

 • Suçluluk duygunuz ortaya çıktığında ne yapıyorsunuz, kendinizden, isteklerinizden fedakârlık yapıyor musunuz? Fark edin. Yazın.


Solar Pleksus Çakrası Bakım Önerileri
 • Bu çakranızı iyileştirmek için kendinize ve bedeninize özen gösterin.

 • Evinizde kendinizle başbaşa kalabileceğiniz bir alan yaratın.

 • Papatya çayı için, sarı renkli giysiler giyin.

 • Planlama yapın, ajanda kullanın, sorumluluklarınızın farkında olun.

 • Tahıl, lif, kepek yönünden zengin beslenin.

 • Karnınızı güçlendirecek hareketler yapın. Karın, sırt, kalça, kol bacak kaslarınız hayatın aktifliğine karşı sizi hazırlasın. Unutmayın beden ve zihin birbirinden ayrılamaz. Bedenimizi güçlendirdikçe zihnimiz de harekete geçmeye hazır olacaktır.

 • Nefesinize dikkat edin, nefes çalışmaları yapın.

 • Hayata geçirmek istediğiniz ama ertelediğiniz projeniz için planlama yapın ve her gün hayaliniz için küçük de olsa bir adım atın.

 • Yarım bıraktığınız işleri gözden geçirin. Sizin için önemli olanları içtenlikle fark edin ve onları tamamlamaya çalışın.

 • Karın Çakrası hayata kendini ilan etmek hakkıdır. Kendinizi göstermekten korkmayın.

 • Utanç duygunuzla aranız nasıl? Hangi durumlarda utanç duyuyorsunuz. Yazın.


Kalp Çakrası Bakım Önerileri
 • Kalp çakradaki blokajı gidermek için her gün sahip olduklarınıza şükredin.

 • Hayvanlarla ve çocuklarla bağ kurun. Evcil hayvan sahiplenin.

 • Sevdiklerinize sarılın, onlarla fiziksel temas kurun.

 • Olayların negatif değil iyi tarafına odaklanmaya çalışın.

 • Yeşil yapraklı sebzelerle beslenin.

 • Gün içinde ortaya çıkan duygularınıza, bedensel hisselerinize kulak verin. Hangi duygular, hisler sizde daha yoğun? Hangi durumlarda ortaya çıkıyorlar? Yazın.

 • Alınganlık, yas, kırgınlık, dışlanmışlık gibi duyguları hissettiğinizde ya da insanları yargılarken kendinizi yakaladığınızda nefes çalışmaları yapın.

 • Her gün 5 dakika sağ elinizi karnınızın, sol elinizi kalbinizin üzerine koyarak nefes alışverişinizi izleyin, hissedin. Avuç içlerinizin bedeninize bıraktığı sıcaklığı fark edin.

 • Göğüs açıcı ve omuz eklemine esneklik kazandıran yoga duruşları çalışın.

 • Üzerinizde çok sevdiğiniz yeşil bir aksesuar taşıyın ya da yakınınızda bulundurun. Rose Kuvars da Kalp Çakrasına iyi gelir.

 • Yardım kabul edin, yardım teklif edin.

 • Bağışıklığınıza dikkat edin.

Boğaz Çakrası Bakım Önerileri 
 • Boğaz çakrasındaki blokajı iyileştirmenin en iyi yollarından biri yazmaktır. Günlük tutun. Yüksek sesle şarkı söyleyin.

 • Yapmak istemediğiniz şeylere hayır demeyi öğrenin.

 • Ağız ve diş sağlığınıza özen gösterin.

 • Mavi tonlarda giysiler giyin.

 • Sıcak bitki çayları için. 

 • Şarkı söyleyin.

 • Gün içinde sık sık boyun ve omuzlarınızı gevşetin. Çenenizi sıkmadığınızdan emin olun.

 • İsteklerinizi, tercihlerinizi, beklentilerinizi net bir biçimde ifade etmeye karar verin.

 • Kendinizi, konuşmak dışında ifade edebileceğiniz alanlar var mı? Keşfedin.


Üçüncü Göz (Alın) Çakrası: Alın çakranız tıkalıysa yoga yapın. Bol bol hayal kurun. Evinizde lavanta, yasemin, palo santo, defne yaprağı gibi tütsüler yakın. Zeka ve hafıza oyunları oynayın. Yabanmersini gibi lacivert, mor renkli besinler tüketin.

● Uyanır uyanmaz rüyalarınızı yazın. Rüyalarınızı hatırlamıyorsanız bile sizde bıraktığı duyguları yazın.
● Her gün 10 dakika nasıl bir hayatınız olmasını isterdiniz, görselleyin. Süreyi uzatabilirsiniz. Eğer görsellemeyi yaparken hayali engellerle karşılaşırsanız engelleri görmezlikten gelin ve görsellemeye devam edin.
● Renkleri seyredin, renk tonlarını fark edin. Parmak boyasıyla desenler yapın.
● Muma, günışığına, güneş ışığına bir süre bakın ve daha sonra gözlerinizi kapatın. İç gözünüzün gördüklerine odaklanın.
● Gündelik hayatta kendinizi bazı şeyleri inkâr ederken yakalıyor musunuz, fark edin. Bunları yazın.
 

Taç Çakrası Bakım Önerileri
 • Taç çakradaki tıkanıklığı gidermede en etkili yöntem meditasyondur. Her gün yarım saat size uygun meditasyon çalışmaları yapın.

 • Dua edin.

 • Yüksek sesle mantra söyleyin.

 • Kendinizle en az yarım saat başbaşa kalıp iç sesinizi dinleyin.

 • Klasik müzik dinleyin.

 • Açık havada yürüyüş yapın, bisiklet sürün.

 • Yeterli güneş ışığı alın.

 • Her gün belli bir süre kendinizi sessizliğe bırakın.

 • Nefes çalışmaları yapın.

 • Doğadaki hareketleri izleyin.

 • Bedeninizdeki hisleri gözlemleyin.

 • Bedeninizdeki enerji akışınızı gözlemleyin.

Bakım Önerileri
Image by Esther Verdú

Çakra Taşları Nelerdir?

7 ana çakrayı temsil eden 7 çakra taşı bulunur. Bu taşlar çakraların rengine göre belirlenmiştir. Çakra taşları ya da şifa kristalleri, bu enerji çarklarıyla en çok etkileşime girebilen taşlardır. Bu taşların yaydığı titreşimler, ilgili çakranın doğal iyileşme sürecini destekleyen, çeşitli renklerde taş türleridir.

Örneğin kırmızı renkli kök çakrayı yine aynı renkten doğal taşlar temsil eder. Buna göre;

·         Kök çakra için kırmızı akik, mercan veya yakut,

·         Sakral çakra için turuncu ay taşı veya turuncu akik,

·         Solar prexus için kaplan gözü, topaz gibi sarı renkli taşlar,

·         Kalp çakrası için zümrüt veya yeşim,

·         Boğaz çakrası için turkuaz veya akuamarin taşı,

·         Üçüncü göz çakrası için safir veya lapis,

·         Taç çakra için ametist taşı kullanılır.

Çakra Taşları
bottom of page